אודות מצבות רעננה, העיר רעננה, מועצה דתית רעננה וחברה קדישא רעננה